Vacature ouderling

Binnen de kerkenraad is er een vacature voor een ouderling. 

 

Wat doet een ouderling zoal?

Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad en is dus een ‘ambtsdrager’. Zij/hij wordt bevestigd in het ambt. De ouderling denkt mee over het beleid, en bepaalt dat mede. Er wordt veel besproken tijdens de kerkenraadsvergaderingen (11 keer per jaar).

 

Een belangrijke taak ligt op het terrein van de pastorale zorg, samen met diakenen en pastoraal bezoekers. Verder heeft een ouderling gemiddeld één keer in de vier weken dienst tijdens de eredienst en eventueel bij bijzondere diensten. Binnen de kerkenraad is er een taakverdeling voor ouderlingen. Afhankelijk van jouw/uw belangstelling en mogelijkheden wordt naar een goede invulling gekeken.