Commissies en (gespreks)groepen

In onze gemeente zijn er diverse commissies en (gespreks)groepen.

Oranienbaum

Een groep leden van de Brugkerk uit Nieuwerbrug en de PKN Gereformeerde kerk uit Waarder, onderhoudt contact met de evangelisch-Lutherse kerk in Oranienbaum (Duitsland, voormalige DDR). Over en weer bezoeken we elkaar jaarlijks. Tijdens dat weekend zijn er culturele activiteiten en gesprekken. Als afsluiting wordt de zondagse eredienst bijgewoond.

 

In het prachtige barokke kerkje van Oranienbaum houdt de kerkgemeenschap van Oranienbaum al meer dan 300 jaar een christelijke kerk in stand. De laatste 80 jaar is het christendom echter sterk in het gedrang gekomen als gevolg van het nationaal-socialisme en de daarop volgende communistische tijd. Kerkgangers werden door de overheid gediscrimineerd, buitengesloten. Men werd als tweederangs burger beschouwd. Zo probeerde de overheid de kerk uit de maatschappij te laten verdwijnen. Voor een groot deel is dat gelukt maar de kerk van Jezus Christus laat zich niet van de kaart vegen! Bekijk de website van Oranienbaum.

 

 

Er zijn eigenlijk twee generaties kerkgangers verdwenen… Het opbouwen van de kerkelijke gemeente kost veel energie. Je merkt dat alles tijd nodig heeft! We proberen de mensen in Oranienbaum moreel te ondersteunen wat vaak in goede gesprekken uitmondt. We merken dat we wederzijds veel van elkaar kunnen leren en profiteren. We delen een stukje pastorale kennis en krijgen les in hoe je moet volharden. Verder proberen we hen aanknopingspunten te geven om jeugd voor de kerk te interesseren.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Nijman, telefonisch bereikbaar op nummer 0348 448 256. 

De Smullerij

Altijd alleen aan de maaltijd? Zo ongeveer een keer per maand organiseren de Brugkerk en de Bethlehemkerk gezamenlijk een maaltijd voor alleen gaanden en alleenstaanden uit Nieuwerbrug. Het doel is dat mensen elkaar ontmoeten. In principe is iedereen welkom: u hoeft geen lid van een kerk te zijn om aan te schuiven!

 

Wilt u meer informatie over kosten, data en aanmelden? Neem dan contact op met Astrid van Rooijen (06-19875131).

Gemeente Groei Groep

De Gemeente Groei Groep, ook wel GGG, is een gesprekskring voor alle leeftijden. We proberen eenmaal per maand bij elkaar te komen. 

 

De GGG wordt steeds bij een andere deelnemer gehouden. Afwisselend bereiden we het thema voor. Vaak werken we met boekjes van de Gemeente Groei Groep. Daarin staan verschillende stellingen over een bepaald onderwerp, uitgaande van één of meer Bijbelgedeelten. Er staan vragen in die zijn gericht op Bijbelstudie maar ook stellingen die prikkelen om je geloof in de praktijk te brengen. Regelmatig is er een onderwerp dat een van de deelnemers aandraagt en aanspreekt of is er een gesprek met behulp van een spel.

De GGG geeft ruimte voor ontmoeting en verdieping van je geloof. De avond start om 20:00 met koffie, thee of fris en meestal ronden we om 21:45 af.

Wil je weten wanneer de volgende bijeenkomst is? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Margo van der Burg (0348 688 417).

Dorpsklooster  

Eén keer in de maand verandert de Brugkerk in een kloostersetting. De kaarsen worden ontstoken, we zijn stil, zingen een aantal liederen, er wordt gebeden, en we lezen uit de Bijbel.

Ben je toe aan een break? Een moment van bezinning na een drukke werkdag? Vanaf september ben je weer van harte welkom op de tweede woensdag van de maand. De vesper begint om 20:30u en duurt een half uurtje.