Kerkblad

Ons kerkblad, de Bruggespraak, verschijnt 11 keer per jaar en wordt elke maand bij de leden thuis gebracht en/of digitaal verzonden.

Als u de Bruggespraak ook wilt ontvangen, neem dan contact op met de scriba of vraag dat aan een van de kerkenraadsleden. 

Beleidsplan

Hier onder vindt u beleidsplannen van onze kerk:

Eredienst 

Voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten geldt vanaf juli 2020 een protocol met uitgangspunten en basisregels voor kerken. Het biedt een overzicht welke mogelijkheden er zijn binnen de richtlijnen van de overheid en het RIVM. We hebben het protocol omgezet naar een gebruiksplan voor onze kerk (Gebruiksplan juni 2020).

 

In dit schema is de eredienst schematisch weergegeven.  

 

Het vieren van het Heilig Avondmaal is uitgebreid beschreven

Brochure 

In de bijlage vindt u een prachtige brochure over onze kerk.