Kerkblad

Ons kerkblad, de Bruggespraak, verschijnt 11 keer per jaar en wordt elke maand bij de leden thuis gebracht en/of digitaal verzonden.

Als u de Bruggespraak ook wilt ontvangen, neem dan contact op met de scriba of vraag dat aan een van de kerkenraadsleden. 

Beleidsplan

Hier onder vindt u beleidsplannen van onze kerk:

Eredienst 

In dit schema is de eredienst schematisch weergegeven.  

 

Het vieren van het Heilig Avondmaal is uitgebreid beschreven

Brochure 

In de bijlage vindt u een prachtige brochure over onze kerk.