Agenda

Op deze pagina vind u alle activiteiten en kerkdiensten in de komende periode. Wij nodigen u van harte uit om onze diensten in de kerk bij te wonen. Ook kunt u een dienst via YouTube volgen, dit kan zowel live als achteraf. Meer informatie is te vinden onder Dienst bekijken.

 

Datum en tijd Activiteit Voorganger Bijzonderheden
28 januari - 09.30 uur Kerkdienst Dhr. A. Havenaar
4 februari - 09.30 uur Kerkdienst Ds. H. H. Marchand Heilig Avondmaal
5 februari - 14.15 uur /18.45 uur Jeugdclub Wierickehuis
8 februari Moderamen
11 februari - 09.30 uur Kerkdienst Ds. H. Overheem
14 februari - 18.00 uur De Smullerij Info: Astrid van Rooijen (06-19875131)
15 februari Kerkenraadsvergadering
18 februari - 09.30 uur Kerkdienst Dhr. B. van Gils
19 februari - 14.15 uur/18.45 uur Jeugdclub Wierickehuis
21 februari - 20.30 uur Avondgebed Brugkerk
25 februari - 09.30 uur Kerkdienst Bethlehemkerk Dhr. H. Aantjes Kom-Over-De-Brug Dienst
26 februari Inleveren kopij

Dorpsklooster  

Eén keer in de maand verandert de Brugkerk in een kloostersetting. De kaarsen worden ontstoken, we zijn stil, zingen een aantal liederen, er wordt gebeden, en we lezen uit de Bijbel.

Ben je toe aan een break? Een moment van bezinning na een drukke werkdag? Vanaf september ben je weer van harte welkom op de tweede woensdag van de maand. De vesper begint om 20:30u en duurt een half uurtje.