Diaconie

Als diaconie willen we u laten weten waarvoor we staan. Diaconie betekent: dienst aan de naaste, veraf en dichtbij. Diaconale kernwoorden zijn “gerechtigheid” en “barmhartigheid”. Gerechtigheid betekent dat mensen krijgen wat ze nodig hebben, dat er rechtvaardige verhoudingen bestaan, dat mensen tot hun recht komen, niet gebukt gaan onder zorgen en/of schulden. Barmhartigheid wordt nogal eens vertaald met liefdadigheid maar het is meer! Barmhartigheid heeft te maken met je (innerlijke) houding ten opzichte van onrecht dat geschiedt. Het gaat om betrokkenheid bij mensen die in de knel zitten.

 

Door allerlei ontwikkelingen in onze samenleving constateren we dat er niet voor iedereen gerechtigheid is. Steeds meer mensen kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Dat kunnen éénouder gezinnen zijn, ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen, langdurig werklozen, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. (Stille) armoede, sociale uitsluiting en eenzaamheid nemen toe, ook in Nieuwerbrug, misschien ook wel in onze kerkelijke gemeente.

 

De diaconie is er voor mensen die, om welke reden dan ook, in de knel zitten. In bepaalde gevallen kunnen diakenen doorverwijzen naar gemeentelijke voorzieningen, in andere gevallen kunnen we zelf materiële of immateriële steun bieden. De diaconie kan mensen bijstaan, bijvoorbeeld met voedsel, kleding, formulieren invullen, meegaan naar instanties. Maar ook met aandacht en bezoek. Diakenen hebben niet altijd kant en klare oplossingen maar met elkaar kunnen we zoeken naar een aanvaardbare situatie. Een diaken is meer een dienstverlener dan een hulpverlener.

In de Griekse tekst van Handelingen 6 wordt het woord diaconie gebruikt voor verzorging. Dit ziet u bijvoorbeeld terug bij het Heilig Avondmaal, daar is de diaken tafeldienaar. De diakenen staan niet alleen voor hun taak. Zij zullen de gemeente bewust moeten maken dat iedereen een diaconale roeping heeft en allen hierbij actief betrekken.

 

In de praktijk heeft de diaconie drie werkgebieden:

  • plaatselijk werk (diaconale zorg gaat verder dan de eigen kerkelijke gemeente);
  • landelijk werk (ondersteuning van regionale of landelijke organen);
  • het werelddiaconaat.

Sommige activiteiten zijn in de wekelijkse kerkdienst zichtbaar zoals de collecte of ondersteuning bij het Heilig Avondmaal. Andere activiteiten vinden incidenteel plaats zoals de inzamelingsactie voor de voedselbank rond Dankdag. Ook achter de schermen zijn er veel incidentele activiteiten.

 

Heeft u vragen over de Diaconie neem hier contact op.

Ons diaconaal beleidsplan kunt vinden bij Documentatie.