Introductie

Als Brugkerkgemeente verlangen we er naar om een veilige plek te zijn, waarin onze kinderen en jongeren mogen groeien in hun relatie met God de Vader, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest.

Voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten:

 

On Track

‘On Track!’ is voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.  Er wordt uitleg gegeven over verschillende verhalen en thema’s uit de Bijbel. Hiermee hopen we de Bijbelkennis onder kinderen en jongeren op een positieve manier te verbeteren.

 

Follow Me 

'Follow Me!' is de catechese voor tieners van 12 - 16 jaar. Elke maandagavond staan we stil bij een thema. Van harte welkom in de Brugkerk. 

 

Kinderkerk

In de kerkdienst, tijdens de preek, is er kinderkerk voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. De leiding verzorgt een Bijbelverhaal en geeft er een eenvoudige uitleg bij. Er is ook een creatieve verwerking. 

 

Christelijke Jeugdclub

In de wintermaanden is er elke maandag Jeugdclub, in het Wierickehuis. Er zijn twee clubs: één voor groep 3, 4 en 5 en één voor groep 6, 7 en 8. Dit wordt samen met de Hervormde Gemeente van Nieuwerbrug georganiseerd.

Keetkerk

Vier keer per jaar gaan de jongeren van 18 jaar en ouder bij Nathan en Lianne eten. Ze behandelen een tafelonderwerp en er is ruimte voor gebed. 

 

Kinderkerk ‘Keigaaf’ 

Op dinsdagmiddag na schooltijd is er enkele keren per jaar ‘Keigaaf’. Daarin wordt op een creatieve en interactieve manier een basisthema uit het christelijke geloof uitgelegd. Het programma duurt 45 minuten. 

 

Oppasdienst

Voor de allerjongsten (0 t/m 3 jaar) is er elke zondagmorgen oppasdienst. Ouders kunnen met een gerust hart naar de kerk, terwijl hun kinderen spelen en knutselen. De oppasdienst is in de ontmoetingsruimte van de Bethlehemkerk. De kinderen krijgen tijdens de oppas limonade en een koekje. Als het kind zelf iets te eten of drinken mee neemt, dan graag voorzien van een naam. 

Wij zijn altijd op zoek naar leuke oppassers die ons team willen komen versterken. Mocht je interesse hebben, stuur gerust een mailtje. Contactpersoon voor de oppasdienst Nieuwerbrug is Sophie Koning.