Over ons

De Brugkerk in Nieuwerbrug is een kleine, kleurrijke en open gemeenschap van mensen die Jezus Christus willen volgen in woord en daad op weg naar zijn nieuwe wereld.

 

De Brugkerk is een protestantse gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Eén kleur plakken op onze gemeente is moeilijk, want verschillende geloofsbelevingen, leeftijden en achtergronden komen op zondag en bij andere activiteiten samen rond de blijde boodschap van Jezus. In Jezus krijgt de God van Israël een gezicht en komt God voor ons dichtbij.

 

Door zijn rondwandelen op aarde, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding heeft Jezus ons leven gegeven en op de weg gezet richting een goede nieuwe wereld. In die Geest van Jezus mogen we vandaag de dag kerk zijn in ons dorp Nieuwerbrug.  

 

Als Brugkerkgemeente willen wij ons leven spiegelen aan de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel haar actualiteit door de eeuwen heen niet is kwijtgeraakt en zijn nieuwsgierig naar wat God ons vandaag te zeggen heeft.

De Brugkerk is zich er van bewust dat ons leven zich afspeelt in een interessante en snelle tijd. We willen aansluiten bij de tijd door actueel te zijn, gebruik te maken van een beamer, Sociale Media, YouTube, e.d., De tijd kent echter ook haar keerzijde. Door de drukte raken de basics van het geloof: bidden, Bijbellezen en het omzien naar de ander steeds verder op de achtergrond. Hier willen wij alert op zijn.

 

Op zondagmorgen komen wij als hele gemeente samen. In de kerkdienst wordt gezongen uit het Liedboek en de evangelische bundel Hemelhoog. Daarnaast wordt er gebeden en geluisterd naar lezingen uit de Bijbel en een uitleg. De uitleg wordt regelmatig ondersteund door gebruik van de beamer. Tijdens de uitleg gaan de jongste kinderen naar hun eigen dienst.  

 

Na de dienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en fris. De diensten zijn te typeren als: ‘vrolijk orthodox’.

 

Als gemeente zijn we blij met een aantal betrokken (jonge) gezinnen. We zien kinderen, jongeren en jongvolwassenen als volwaardig onderdeel van de kerk en proberen hen te helpen groeien in hun relatie met God.

 

We ontmoeten je graag in onze gemeente!

 

 

 

Bekijk ook het document Typering Brugkerk voor meer informatie over onze gemeente.