Welkom

Van harte welkom in de Brugkerk! Wij zijn een open kerkgemeenschap in Nieuwerbrug aan den Rijn.  Kijk gerust rond via het menu hierboven of kom eens langs in een kerkdienst.

 

Nieuws 

 

Oecumenische nieuwjaarsdienst 2 januari

1 januari 2022

Een nieuw jaar is aangebroken: 2022. We wensen u Gods licht, liefde en ontspanning toe.

Morgen is de oecumenische nieuwjaarsdienst. Normaal gesproken vanuit het Wierickehuis, maar opnieuw moesten wij een video opnemen.

Mooi dat die mogelijkheid er is en wat een voorrecht om toch samen te kunnen komen in de naam van Jezus. Hij is onze hoop voor het komende jaar.

De dienst gaat op 2 januari om 11:00u in première. Het thema is: “Een frisse start”. U kunt de dienst bekijken via de volgende link: https://youtu.be/36SezPyDm4o

Winfried Kuipers (pastoor Willibrorduskerk), Nathan Noorland (predikant Brugkerk) en Albert Jan Treur (predikant Bethlehemkerk) zullen in de dienst voorgaan.

Diensten rondom Kerst

24-12

Dit weekend vieren wij het Kerstfeest. Vanwege de lockdown zal het opnieuw anders moeten. Desalniettemin mogen wij ons verwonderen over Jezus' komst naar de wereld.

We willen u van harte uitnodigen voor de diensten:

KERSTAVOND 24 DECEMBER

 • Afgelopen zaterdag hebben wij met de tieners van On Track een korte kerstfilm opgenomen voor kinderen. Deze film is een vervanger van de kinderkerstdienst. Je kunt de film vanaf 19:00 bekijken via de volgende link: https://youtu.be/sZw1522nXus.
 • Voor een ´kerstnachtdienst´ verwijzen wij naar kerken in de omgeving. Via internet zijn er veel mooie kerstnachtdiensten te volgen.

1e KERSTDAG 25 DECEMBER

 • Net zoals vorig jaar hebben wij afgelopen week opnieuw een
  kerstdienst opgenomen. Deze keer in een echte kerststal. Pia,
  Janieke en Martijn zingen en spelen de sterren van de hemel, en Nathan wil in de dienst met jullie nadenken over het thema ‘Bewaren of weggooien?’. Je kunt de dienst vanaf 9:30u bekijken via de volgende link: https://youtu.be/i43lREghZro.
  Voor de kinderen is er een verwerking te downloaden en printen: https://1drv.ms/u/s!As_Fr9jCiTjd1mqjCKGGetdH8IaI?e=OFc2Ok. Verder is de Brugkerk op kerstmorgen geopend om een kaarsje aan te steken en/of de videodienst te bekijken.

2e KERSTDAG 26 DECEMBER

 • Van harte welkom om mee te kijken met een speciale zangdienst vanuit de Brugkerk. Pia, Janieke en Martijn zingen opnieuw mooie liederen met ons. De liederen worden afgewisseld met lezingen uit het kerstevangelie. Zing je mee?

We hopen u online te ontmoeten en wens je gezegende kerstdagen toe.

 

Bericht van de Werkgroep Kerstdienst

14-12

 

Beste iedereen,

Helaas kan het samenzijn op het Wierickeplein op 17 december niet doorgaan. Ook voelen wij ons genoodzaakt om de kerstnachtdienst op 24 december te annuleren. Als alternatief zal er op kerstavond een filmpje op YouTube verschijnen; hierin spelen de jongeren van On Track een rol.

Wij wensen u allemaal gezegdende kerstdagen!

Hartelijke groet, 

Werkgroep Kerstdienst

 

Kom over de Brug-dienst

30-11

 

Op zondag 5 december is er een Kom over de Brug-dienst in de Brugkerk, waarin ds. Albert Jan Treur zal voorgaan.

Let op: het maximum aantal bezoekers is bereikt, dus aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

We verzoeken alle aanwezigen om 1,5 meter afstand te houden en bij het lopen door de kerk een mondkapje te dragen.

Iedereen die niet naar de kerk kan komen, nodigen we van harte uit om de dienst thuis te volgen via YouTube.

 

Coronamaatregelen

19-11

 

Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen. Wegens de huidige coronasituatie vragen we u om zich aan te melden via deze link. We verzoeken u om 1,5 meter afstand te houden en bij het lopen door de kerk een mondkapje te dragen. Het koffiedrinken na de dienst is tijdelijk stopgezet.

 

Eeuwigheidszondag 21 november

14-11

 

Zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag. Wij willen iedereen de gelegenheid geven om een geliefde te herdenken. Dit kan in de dienst maar (in verband met de aangescherpte maatregelen) ook na afloop: de kerk is open tot ongeveer 12.00 uur.
Schroom niet om ook anderen uit te nodigen, ook voor hen is de kerk
open om te gedenken.

 

Aanmelden dienst

4-6

 

Vanaf zondag 6 juni kunnen we opnieuw meer bezoekers in de diensten toelaten. 

 

 

Herdenking

03-05

 

In de aankomende week herdenken wij mensen die hun leven hebben gegeven tijdens oorlogen. Ter herinnering hieraan zijn de bloemen uit de dienst van 2 mei, neergelegd bij de plaquette, ter herinnering aan Cornelis de Bruin.

 

De Brugkerk gaat weer voorzichtig open!

28-04

 

In overleg met minister Grapperhaus komt het CIO (Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken) tot de conclusie dat het vanaf 28 april mogelijk is om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers. Uiteraard moeten hierbij alle basisregels in acht worden genomen.


Bij het houden van een kerkdienst met dertig kerkgangers dient een reserveringssysteem gehanteerd te worden, zoals ook vorig jaar eerder werd toegepast. Hiervoor en voor andere maatregelen zijn destijds ook door ons protocollen ontwikkeld. Minister Grapperhaus vraagt de kerken uitdrukkelijk om terughoudend om te gaan met deze versoepeling en wij zullen hier zeker gehoor aan geven.

 
U moet zich aanmelden voor de diensten. De diensten blijven online te volgen via YouTube.


Bij het bezoeken van de kerkdiensten blijven de bekende coronaregels van kracht:

 • Klachten blijf thuis.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst kerk.
 • Draag een mondkapje.
 • Houdt 1.5 meter afstand. ..