Welkom

Van harte welkom in de Brugkerk! Wij zijn een open kerkgemeenschap in Nieuwerbrug aan den Rijn.  Kijk gerust rond via het menu hierboven of kom eens langs in een kerkdienst.

 

Nieuws 

 

Aanmelden dienst

2-9

 

Het is niet (meer) nodig om voor een dienst aan te melden. In de kerk hanteren we de gebruikelijke regels, bij de indeling van de zitplaatsen houden we daar rekening mee.

 

Aanmelden dienst

4-6

 

Vanaf zondag 6 juni kunnen we opnieuw meer bezoekers in de diensten toelaten. 

 

 

Herdenking

03-05

 

In de aankomende week herdenken wij mensen die hun leven hebben gegeven tijdens oorlogen. Ter herinnering hieraan zijn de bloemen uit de dienst van 2 mei, neergelegd bij de plaquette, ter herinnering aan Cornelis de Bruin.

 

De Brugkerk gaat weer voorzichtig open!

28-04

 

In overleg met minister Grapperhaus komt het CIO (Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken) tot de conclusie dat het vanaf 28 april mogelijk is om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers. Uiteraard moeten hierbij alle basisregels in acht worden genomen.


Bij het houden van een kerkdienst met dertig kerkgangers dient een reserveringssysteem gehanteerd te worden, zoals ook vorig jaar eerder werd toegepast. Hiervoor en voor andere maatregelen zijn destijds ook door ons protocollen ontwikkeld. Minister Grapperhaus vraagt de kerken uitdrukkelijk om terughoudend om te gaan met deze versoepeling en wij zullen hier zeker gehoor aan geven.

 
U moet zich aanmelden voor de diensten. De diensten blijven online te volgen via YouTube.


Bij het bezoeken van de kerkdiensten blijven de bekende coronaregels van kracht:

  • Klachten blijf thuis.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst kerk.
  • Draag een mondkapje.
  • Houdt 1.5 meter afstand. ..