Historie

In 1917 werd de eerste kerkelijke gemeente in Nieuwerbrug gesticht. Maar liefst 202 gereformeerden (inclusief doopleden) die vanuit Nieuwerbrug in Waarder kerkten, stichtten de Gereformeerde Kerk. Ook kochten ze een boerderij die zij tot pastorie ombouwden en brachten ze een beroep uit op een fulltime predikant die 30 jaar (van 1918 tot 1948) aan de gemeente verbonden bleef.

 

Zij gaven aannemer en gemeentelid Versloot opdracht om een stijlvolle, compacte kerk met 225 zitplaatsen te bouwen. In januari 2018 werd de kerk in gebruik genomen. Na twee jaar, in 1920, leverde de bekende firma Standaart een orgel, voorzien van een fraai front.

 

De gemeente groeide tot 260 leden in de jaren vijftig, Nieuwerbrug was in die jaren een levendig dorp met meer dan 40 winkeltjes. De Gereformeerde Kerk stond er trots in het hart van het dorp, bij de tolbrug (thans de enige in Nederland!). Daarna was er een langzame terugloop met als dieptepunt nog slechts 140 leden in de jaren negentig van de vorige eeuw. Daarna trad een herstel in tot zo’n 230-250 leden, een aantal dat alweer meer dan tien jaar betrekkelijk stabiel is.  

 

In 1956 werd er aan het Weijland een hervormd kerkgebouw, de Bethlehemkerk, in gebruik genomen. Deze kerk is onderdeel van de Hervormde Gemeente in Bodegraven.

 

Bij de aanvang van het nieuwe millennium ontstonden er contacten met de Hervormde wijkgemeente 3 in Bodegraven. Tijdens groothuisbezoeken werd unaniem het verlangen uitgesproken om te komen tot een Protestantse gemeente op het dorp. Op 1 mei 2004 is de Gereformeerde kerk omgedoopt tot Protestantse Gemeente Nieuwerbrug. 

 

De gemeente bestaat uit relatief betrokken gemeenteleden. Daaronder zijn veel gezinnen. Het is een gemeente van ‘doeners’; maandelijks oud papier ophalen in het hele dorp tbv. een kindertehuis in Zuid Afrika en kerkelijke doeleinden illustreren dit. De gemeente wil graag een open kerkgemeenschap zijn waar een ieder zich welkom voelt.