Introductie

De Brugkerk (Protestantse Gemeente Nieuwerbrug) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn giften (bijvoorbeeld ten behoeve van de actie Kerkbalans) voor 100% aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Legaten zijn vrijgesteld van successierechten.

 

Hier kunt u een uitgebreid overzicht van de ANBI gegevens opvragen: 

 

Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring.