Facebook berichten

.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 maand geleden
Brugkerk

Beste gemeenteleden en belangstellenden

Op dinsdagavond 12 januari jl. kondigde onze minister-president een
verlenging van de lockdown aan tot en met 9 februari a.s. Daarbovenop
kwam het advies van het moderamen van de generale synode van de PKN dat
gemeenten met klem adviseert in ieder geval de komende vier zondagen,
dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te
zingen. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem
besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en
ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook
voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein
aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.
Als kerkenraad hebben wij afgelopen maandag hier lang en intensief over
gesproken en hebben uiteindelijk besloten om de deuren van de kerk vanaf
nu te sluiten tot het einde van de lockdown. Wij doen dit met pijn in
ons hart en beseffen heel goed wat dit voor u moet betekenen. We hopen
op uw begrip voor het besluit wat wij hebben genomen.
Vanaf as zondag 24 januari zullen de diensten online verzorgd worden
vanuit de kerk om 9.30 uur. In deze dienst zullen alleen de
noodzakelijke personen aanwezig mogen zijn. Te denken aan voorganger,
ouderling, diaken, organist, koster en iemand voor de beamer. Wel willen
we een uitzondering maken voor mensen die echt de behoefte hebben om
niet alleen thuis te willen of kunnen kijken naar de livestream om de
dienst bij te wonen. Heb je deze behoefte weet dat je welkom bent.
Opgeven kan alleen telefonisch bij Mieke Smith 06 40408067.
Wij hopen dat wij de maatregelen na de persconferentie van 9 februari
weer iets kunnen versoepelen.
We vragen u met klem om in deze tijd van lockdown om te zien naar
elkaar. We denken hierbij in het bijzonder aan kwetsbare mensen en
mensen die veel problemen ondervinden door de maatregelen die genomen
zijn Soms is een telefoontje/kaartje al voldoende om iemand het gevoel
te geven dat hij/zij niet alleen staat.

Kerkenraad Prot. Gem. Nieuwerbrug
... MeerMinder

Load more

Activiteitenkalender

Eredienst, online

7 maart @ 09:00

Eredienst, online

10 maart

Eredienst, online

14 maart @ 09:30

Eredienst, online

21 maart @ 09:30

Eredienst, online

28 maart @ 09:30

Eredienst, online

1 april @ 19:00

Eredienst

2 april @ 19:00

Eredienst

4 april @ 09:30

Eredienst

11 april @ 09:30