Introductie

De Brugkerk (voluit: Protestantse Gemeente Nieuwerbrug) behoort tot de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. Onze uitgangspunten zijn het geloof in God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest. Iedereen die dat onderschrijft, daar open voor staat of daarover meer wil weten, is van harte welkom.

We zijn een open kerkgemeenschap. We bieden een ontmoetingsplaats tussen kerk en dorp in het algemeen en tussen God en mensen in het bijzonder. We willen een missionaire gemeente zijn. We proberen meer te zijn dan alleen een kerkelijke gemeente; we streven naar contact, belangstelling en warmte. Als gemeente willen we een ‘herberg’ voor het dorp zijn.

De gemeente bestaat uit grotendeels betrokken gemeenteleden: jong, oud en veel gezinnen. Veel van hen zijn actief in een vorm van vrijwilligerswerk.

 

Na afloop van een eredienst blijven veel mensen even koffie, thee of frisdrank drinken om elkaar ook op informele wijze te ontmoeten. Vanzelfsprekend zijn gasten daarbij van harte welkom. Er zijn ook verschillende, soms regelmatig terugkerende, momenten waarop activiteiten worden ontplooid. U hoort er over als u met ons in gesprek bent.

 

De website biedt een overzicht van wat er zoal in de Brugkerk plaatsvindt. We nodigen u uit voor een persoonlijke ontmoeting, tijdens en na de diensten, bij activiteiten of in een gesprek. Van harte welkom!